Pedagogisch plan

BSO

Met ingang van 14-10-2013 zijn we binnen het kinderdagverblijf gestart met de BSO. We hebben hiervoor één groepsruimte ingericht wat betekent dat we maximaal 9 kinderen tegelijk kunnen opvangen: dit is per leeftijd bepaald en vastgelegd in de CAO-Kinderopvang en mede afhankelijk van de grootte van de ruimte.

De BSO houdt zich aan de beleidsregels die gelden sinds de invoering van de Wet Kinderopvang. Dit betekent onder andere dat verplichte risico- inventarisatielijsten ingevuld zijn. Daarnaast werken we met vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Algemeen uitgangspunt van onze BSO is dat kinderen het naar hun zin hebben en vrij worden gelaten in het kiezen van hun bezigheden, binnen de grenzen en de regels die voor de groep gelden.

We werken met het opendeuren beleid wat inhoudt dat op bepaalde momenten alle groepen toegankelijk zijn voor alle kinderen; op die manier leren de jongere kinderen van de oudere kinderen en kunnen broertjes en zusjes toch nog met elkaar spelen. Dit gebeurd in overleg met de kinderopvang stamgroepen.

Aangezien ’t Indiaantje in een landelijke omgeving staat, maken we veel gebruik van de natuur om ons heen. We zijn er trots op de kinderen een extra uitdaging te kunnen bieden: we hebben namelijk een bos op eigen terrein! Hierin gaan de kinderen iedere dag op ontdekkingsreis. Aansluitend aan dit bos is een grote speelruimte met natuurlijke elementen, zoals zandheuvels, houtsnippers en boomstammen.

Daarnaast kan op de verharde buitenspeelruimte bij het kinderdagverblijf volop gefietst worden.

Het kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Deze bestaat uit enkele ouders, zij vertegenwoordigen alle ouders van kinderen die bij ’t Indiaantje komen spelen. Hierin vertegenwoordigt ook iemand van BSO ’t Indiaantje alle ouders van de BSO.

BSO t Indiaantje is voor de klachtenregeling van ouders/verzorgers aangesloten bij het Spectrum. Dit is een organisatie met een centraal informatie- en meldpunt en is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

t Indiaantje gaat mee met de veranderingen in de maatschappij en wil tegemoet komen aan de vraag van ouders naar verschillende vormen van opvang, zoals standaard contract, flexibel contract en weekend opvang. Voor meer info kunt u ons altijd bellen of mailen. (De mogelijkheid om tussentijds het contract aan te passen, blijft bestaan.)

 

Voor meer info kunt u ons bellen: 055-3232876 of mailen tindiaantje@hotmail.com

Klik hier om het definitieve BSO rapport te downloaden